İşte vergi affının ayrıntıları

Mutlaklaşmış borçların yine yapılandırılması, katılaşmamış yahut dava safhasında bulunan borçlar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan süreçler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi (stok, kasa - ortaklar cari hesap ...