Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerine katkı sağlayanların onurlandırılmasına ilişkin esaslar belirlendi

Yönetmelikle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katkıda bulunma ve katılım sağlama esasları ile Bakanlık hizmetlerine katkıda bulunan ve katılım sağlayanların onurlandırılmasına dair usul ve esasları belirlendi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık faaliyetlerine ilgili Kanunda belirtilen esaslar ve görevler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler ile Türk ve yabancı kurum/kuruluş temsilcileri, Bakanlık merkez ve taşra birimlerine ayni ve nakdi katkıda bulunabilecek ve faaliyetlerine katılım sağlayabilecek, taşınır ve taşınmaz malları ile bunların gelirlerini bağışlayabilecek, her türlü bağışı yapabilecek.

Bakanlık sosyal hizmetlerine ayni ve nakdi katkıda bulunmak ve faaliyetlerine katılım sağlamak isteyenler, Bakanlığa, il müdürlüklerine başvurabilecek.

Bakanlık taşra birimlerine bağışlanmak istenen taşınmazlar, il müdürlüklerince bağış amacına uygunluğu bakımından değerlendirilerek, Bakanlığa bildirilecek.

Ayni ve nakdi katkı ve bağışların kaydı, Bakanlık ve il müdürlüklerine yapılan her türlü ayni ve nakdi katkı ve bağış ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kaydedilecek ve muhasebeleştirilecek. Bakanlığa veya il müdürlüklerine yapılan her türlü ayni ve nakdi katkı ve bağış ilgili Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili maddesi hükümlerine uygun olarak ihtiyaç gruplarının yararına tahsis edilecek.

Bakanlık yönetmeliğe göre, onur ödülleri kapsamında katkıda bulunan, katılım sağlayan ve bağışta bulunanlar, sosyal hizmet kuruluşuna veya hizmet bölümüne adının verilmesi, altın, gümüş ya da bronz plaket ya da teşekkür belgesi ile ödüllendirilebilecek.

Onurlandırma ile ilgili satın alma, basım ve diğer masraflar Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine her yıl bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak.

Parasal limitler, gerektiğinde Bakanlık Onurlandırma Komisyonu tarafından takvim yılı ilk üç ayında yeniden belirlenecek ve Bakan onayından sonra yürürlüğe girecek.

Öte yandan, 6 Ekim1989 tarihli ve 20304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir